Sách công nghệ

Top 3 quyển sách hay về Machine Learning nên đọc

Designing Machine Learning Systems: An Iterative Process for Production-Ready Applications Huyền Chip không chỉ nổi…

Sách lập trình Java tiếng Việt cho người mới bắt đầu

Lập trình Java căn bản Cuốn sách được trình bày gồm 8 chương: Chương 1…

Top các quyển sách lập trình Web cho developer

JavaScript: The Definitive Guide: Master the World’s Most-Used Programming Language David Flanagan dành phần lớn…

Top các quyển sách lập trình Java nhất định phải biết

Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship Clean Code: A Handbook of Agile Software…

Top 5 quyển sách nổi tiếng về Blockchain

1. Sách – Blockchain: Bản Chất Của Blockchain, Bitcoin, Tiền Điện Tử, Hợp Đồng Thông…

Top 5 quyển sách hay nhất cho backend developer

Backend developer là những người vô cùng quan trọng trong việc xây dựng và hoàn…